barszczuś

24 teksty – auto­rem jest bar­szczuś.

Boję się bać, że strach za­panu­je na­de mną... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 14 maja 2010, 19:39

Przy­tul mnie!!! Wte­dy ja będę wie­działa, że żyje, a Ty prze­konasz się, że jes­tem.. Od zaw­sze i na zawsze... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 12 maja 2010, 10:41

Jak mam się pod­nieść, gdy wszys­cy mnie kopią? 

myśl
zebrała 32 fiszki • 11 maja 2010, 19:30

-Cier­pienie to "przy­wilej" grzesznego?
-Nie! Cier­pienie to "przy­wilej" ko­goś czys­te­go jak śnieg. Grzeszni mają ka­re po śmierci. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 maja 2010, 12:42

Mój sens życia to parę osób, pa­re chwil i kil­ka dat! 

myśl
zebrała 38 fiszek • 9 maja 2010, 12:00

Złam tę za­sade. Tak dla równo­wagi. Nie przek­raczaj bar­jer, które bu­duje Ci życie. Niszcz je bez zastanowienia. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 2 maja 2010, 11:12

Nig­dy wcześniej nie zas­ta­nawiałam się nad tym jak chciałabym um­rzeć...... Te­raz to zrobie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 kwietnia 2010, 14:26

Byłam w moim niebie. Te­raz zro­zumiałam, ze ono było tam gdzie Ty. Pa­miętasz te wszys­tkie dni? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 kwietnia 2010, 10:09

Jak to możli­we, że raz roz­bi­te ser­ce może być tak czys­te i niena­ruszo­ne... To dzięki To­bie. Zbierałeś każdy z tych ka­wałeczków i układałeś je w mo­je ser­ce. Jest tam te­raz tyl­ko Two­ja miłość... Co te­raz zrobisz??? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 kwietnia 2010, 16:40

Lo­giczna stro­na mo­jej oso­bowości wie o mnie tyl­ko, że jes­tem nielogiczna... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 20 kwietnia 2010, 20:42
barszczuś

Interesuje się muzyką i literaturą, lubię przebywać na świerzym powietrzu i urzywać słonca ;);) Jestem urodzona romantyczką i to cosię dla mnie w zyciu liczy to miłosc i przyjaźń. Wazne są dla mnie drobnostki. Parę słów, czułe gesty, małe uczynki. Sama nie wiem dlaczego ale takie rzeczy czynią mój świat leprzym i bogatrzym. Od pewnego czasu w mojim życiu i w mojim prywatnym słowniku nie ma słowa niemożliwe... Imię - Daria. Nazwisko - nieważne. Pseudo - Barszczuś. Kolor oczu - zielono-niebieskie. Wiek - Odpowiedni. Waga - własciwa. Wzrok - ekhem nie ważne ;)) Słuch - Dobry. Kolor włosów - orzeszek laskowy i miód. hehe. Natura - Toważyska i romantyczka. Czasem szalona, zawsze uśmiechnięta. (...)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

barszczuś

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność